მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსების ხელშეწყობა

„კრედიტინფო საქართველომ“ მოახდინა მნიშვნელოვანი ინვესტირება სპეციფიური ინსტრუმენტის შექმნაში, რომელიც ეხმარება კომპანიებს მიიღონ ეფექტური გადაწყვეტილებები მცირე და საშუალო ბიზნესის დაკრედიტების თვალსაზრისით და ხელი შეუწყონ ამ სექტორისთვის დაფინანსების ხელმისაწვდომობას.

საბანკო სექტორის მიმოხილვა (2015 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით)

ეკონომიკურმა კრიზისმა და ეროვნული ვალუტის გაუფასურებამ წინა თვეებში გარკვეული პრობლემები საბანკო სექტორსაც შეუქმნა. თუმცა ივლისი-აგვისტოს მდგომარეობით აშკარა ზრდა აღინიშნება.

კომერციული ბანკების მიერ ეკონომიკაზე გაცემული სესხები

იმისათვის რომ ქვეყნის ეკონომიკა იყოს მოქნილი საგარეო შოკებისაგან საჭიროა ეკონომიკის დივერსიფიცირება სხვადასხვა დარგების მიხედვით.

საბანკო სექტორის მიმოხილვა (2015 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით)

ეკონომიკურმა კრიზისმა და ეროვნული ვალუტის გაუფასურებამ წინა თვეებში გარკვეული პრობლემები საბანკო სექტორსაც შეუქმნა. თუმცა, 1 აგვისტოს მდგომარეობით აშკარა ზრდა აღინიშნება.

საბანკო სექტორის მიმოხილვა (2015 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით)

ეკონომიკურმა კრიზისმა და ეროვნული ვალუტის გაუფასურებამ გარკვეული პრობლემები საბანკო სექტორსაც შეუქმნა. მიუხედავად იმისა, რომ მცირედით გაზრდილია ბანკების მთლიანი აქტივები, შემცირებულია დეპოზიტების რაოდენობა, შემცირებულია სასესხო პორტფელი.

საბანკო სექტორის მიმოხილვა (2015 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით)

2015 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით, წინა თვესთან შედარებით, საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 0.2 მლრდ ლარით, ანუ 0.8%-ით შემცირდა და 23.3 მლრდ ლარი შეადგინა.

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობის მიმოხილვა

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები საკმაოდ მზარდი სექტორია. ერთი მხრივ კარგია ბიზნესის განვითარება, მაგრამ მეორე მხრივ საქართველოს მოსახლეობის ფინანსური განათლების არასათანადო დონის გათვალისწინებით, ეს გარკვეულ რისკებს შეიცავს.