საბანკო სექტორის მიმოხილვა (2017 წლის 1აპრილის მდგომარეობით)

ეკონომიკურ აქტივობაზე ლარის გაუფასურებასთან ერთად მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია საკანონმდებლო ცვლილებებმა, კერძოდ უცხოურ ვალუტაში სესხების გაცემასთან დაკავშირებულმა შეზღუდვამ...

საკრედიტო ბიუროების როლი საქართველოს საფინანსო სექტორის განვითარებაში

არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკებმა საკრედიტო ბიუროების საქმიანობა შეისწავლა. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა მათი როლი კერძო სექტორის განვითარებაში...

პროდუქტიულობა

პროდუქტიულობის მიმდინარე მაჩვენებლები ნათლად ასახავს ქვეყნის განვითარების დონეს. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ცალკეული სექტორების დაბალი პროდუქტიულობა, რომელიც ასევე აბრკოლებს სხვა სექტორების განვითარების დონეს...

„საზოგადოება და ბანკები“ მომხმარებლებს სიფრთხილისკენ მოუწოდებს

ბოლო პერიოდში ბევრი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) დაარსდა, რომლებიც მზად არიან ითანამშრომლონ მოსახლეობის იმ ნაწილთან, რომელსაც მაღალი სარგებლის მიღება სწრაფად სურს. მსგავსი კომპანიები მომხმარებელს ლარში ინვესტირების შემთხვევაში საშუალოდ წლიურ 24-33%-ს, ხოლო აშშ დოლარში 13-33% სარგებელს სთავაზობენ.

საქართველოს ეკონომიკის დამოკიდებულება რეგიონის ქვეყნებზე

„საზოგადოება და ბანკების“ მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა რომ საქართველოს სავაჭრო ბრუნვის 50%-ზე მეტი მეზობელ ქვეყნებზე მოდის. დსთ-ს ქვეყნებიდან განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიცების წილმა 2015 წელს 40%-ს გადააჭარბა, რუსეთიდან ფულადი გზავნილების წილი 40%-ს,ხოლო ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან შემოსული ვიზიტორები მთლიანი საერთაშორისო ვიზიტორების 90%-ს აღწევს.

"ონლაინ სესხების" ბაზრის მიმოხილვა

ონლაინ სესხების გამცემი ორგანიზაციების საქმიანობის უარყოფითი შედეგების ანალიზისას უნდა გავითვალისწინოთ მომხმარებლების რაოდენობის სწრაფი ზრდა და ვადაგადაცილების მაღალი მაჩვენებელი...

რეფინანსირების სესხები და საბაზრო საპროცენტო განაკვეთების მიმოხილვა

რეფინანსირების განაკვეთის ზრდამ გამოიწვია ეროვნული ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებზე და ეროვნულ ვალუტაში გაცემულ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთების ზრდა.