მთავარი

გიორგი კეპულაძის ბლოგი - მიმდინარე ანგარიში

ბოლო წლებში შეიცვალა რეგულაცია და ბანკი უფლებამოსილია დახუროს მომხმარებლის მიმდინარე ანგარიშები იმ შემთხვევაში, თუ არ ფიქსირდება ბრუნვა უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში და ბალანსი ნულის ტოლია

იხილეთ ვრცლად