ექსპერტები აფასებენ ეროვნული ბანკის ინტერვენციის შესახებ გადაწყვეტილებას