პროექტის მიზანია წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელი პირები და მედიის წარმომადგენლები გაეცნონ ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ მდგომარეობას, იმსჯელონ მოსალოდნელი შედეგების და აუცილებელი ქმედითი ნაბიჯების შესახებ. პროექტს „საზოგადოება და ბანკები“ „გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდთან“ ერთად ახორციელებს.