ბოლო 10 წელში კომერციულმა ბანკებმა ეროვნული ეკონომიკა დაახლოებით 5 მლრდ ლარით დააფინანსეს. ფოტოზე კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხებია, სექტორების მიხედვით.კომერციული ბანკები სოფლის მეურნეობის სექტორში ნაკლებად გასცემენ სესხებს. მთავრობის ახალი ინიციატივა, პროგრამა - „აწარმოე საქართველოში" მცირე და საშუალო წარმოების განვითარების ხელშეწყობისკენ არის მიმართული. „საზოგადოება და ბანკების“ აზრით, ამ პროექტის წარმატებით განხორციელება ბანკებს მიერ გაცემული სესხების მოცულობას, გაზრდისკენ უბიძგებს.

იხილეთ ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევა "კომერციული ბანკების მიერ ეროვნულ ეკონომიკაზე გაცემული სესხების და წარმოებული პროდუქციის დინამიკა მთავრობის ახალი ეკონომიკური ინიციატივის ჭრილში" მიმაგრებულ ფაილში

"საზოგადოება და ბანკების" მიერ ჩატარებული ყველა კვლევა იხილეთ ამ ბმულზე